Gepubliceerd op 14-03-2021

Uitgebreidheid

betekenis & definitie

een van de algemeene eigenschappen der lichamen, de eigenschap der lichamen n.l. van ruimte in te nemen. De grootheid dezer ruimte vormt den ruimte-inhoud van het lichaam, zijn volumen.

Deze grootheid is echter niet absoluut, maar kan door inwerking van krachten vermeerderd of verminderd worden (zie Uitzetbaarheid en Sai mendrukbaarheid).