Gepubliceerd op 14-03-2021

Timboektoe

betekenis & definitie

ook Tombuctoe, een (oudtijds beroemde) handelsstad in Fransch-LaagSoedan, ligt op 17J 40' N.Br. en 15 36' O.L., 10 km. ten n. van den Niger, in een woeste zandvlakte. De stad vormt een driehoek en heeft een treurig aanzien met haar huizen zonder ramen, die, evenals de drie groote moskeeën, van leem zijn gebouwd, De straten zijn nauw en meest ongeplaveid.

De handel is nog steeds aanzienlijk; rijst, sorghum, plantenboter, katoenen stoffen, goud uit de Senegallanden en de, de koffie vervangende guru-noot zijn de voornaamste handelsartikelen. T. is omstreeks het midden der 19de eeuw door de eerste Europeanen bezocht. Heinrich Barth bracht er 1853—54 zeven maanden door. T. was van vroege tijden af een twistappel tusschen strijdende partijen en heeft een bloedige, zeer ingewikkelde geschiedenis. In 1826 werd T. veroverd door de Fellata’s, die in 1844 door de Tuaregs weder uit de stad verdreven werden. Bij afwisseling was zij nu onder de heerschappij van een dezer beide stammen, totdat in 1863 de Fellata’s geheel door den sjeik der Tuaregs, ETBakkay, verslagen werden.

Deze, de vriend van Barth, het godsdienstig en staatkundig opperhoofd van T., stierf in 1865. Hij werd opgevolgd door Sidi-Mohammed, die de onafhankelijkheid van T. tegen de Fellata’s in 1866 krachtig verdedigde. In 1893 namen de Franschen T. in bezit.