Gepubliceerd op 18-03-2021

Soortelijk gewicht

betekenis & definitie

De verhouding tusschen het gewicht van een kubieken centimeter eener bepaalde stof, en het gewicht van een kubieken centimeter zuiver water op 4° C. Men bepaalt het veelal door gebruik te maken van de stelling van Archimedes.

Zie ald. Eerst wordt een lichaam gewogen liefst in het luchtledige, daarna wege men het hangend in zuiver water. Door de opwaartsche persing van het water is er nu minder gewicht noodig om de balans in evenwicht te houden. Dit verschil in gewicht is gelijk aan het gewicht van het door het lichaam verplaatste water. Daarna corrigeert men de verkregen getallen volgens de temperatuur. De aldus gevonden waarden op elkander deelend verkrijgt men het S. Bij vloeistoffen en gassen zal men veelal een zelfden ballon eerst met water dan met de andere stof vullen, en wegen. Met de noodige correcties voor temperatuur en drukking verkrijgt men dan de gewenschte gewichtswaarden, die op elkander moeten gedeeld worden.