Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 18-03-2021

Schild

betekenis & definitie

in de oudheid en in de middeleeuwen het voornaamste beschuttingswapen; de vierkante en ronde vormen schijnen de oorspronkelijke te zijn geweest. Het grieksche S., het iS. van Argos, was rond; het was van hout, vlechtwerk enz. vervaardigd en met leder overtrokken.

Het S. werd gedragen aan dwarshouten of lederen riemen, waardoor men den linkerarm stak. De schilden werden gaandeweg kleiner en eindelijk verdrongen de ronde S., de zoogenaamde- rondassen, die tot aan het einde der 17de eeuw bleven bestaan, alle andere soorten.