Gepubliceerd op 18-03-2021

Satire

betekenis & definitie

(van lat. Satura, zie ald.) hekeldicht, een bij de Romeinen ontstane dichtsoort, welke zich ten doel stelt, de tegenspraak tusschen werkelijkheid en ideaal, de heerschende dwaasheden en gebreken van den tijd, vooral van de maatschappelijke toestanden, verkeerdheden in het politieke leven onbewimpeld voor te stellen, om aldus ter verbetering en veredeling mede te werken.

Er bestaat groote afwisseling in de inkleeding der S., die voorts direct (bestraffend) of indirect (lachend) kan zijn.