Gepubliceerd op 18-03-2021

Rekening

betekenis & definitie

handeling van rekenen; verder: opgave van den schuldeischer aan den schuldenaar, de geleverde waren en het bedrag der schuld noemende; gespecificeerde of specifieke rekening: zoodanige die uit verschillende posten bestaat, die alle afzonderlijk opgenoemd worden. Een R.-courant ontstaat wanneer twee huizen derwijze met elkander in rekening staan, dat zij' gedurig eikaars schuldenaar en schuldeischer zijn, zonder telkens af te rekenen.

Het kantoorboek daarvoor heet rekeningcourantboek (zie Boekhouden).

< >