Gepubliceerd op 18-03-2021

Posen

betekenis & definitie

prov. van Pruisen, behoorde vroeger tot Polen, werd bij1 de eerste en tweede deeling van Polen in 1772 en 1793 aan Pruisen afgestaan, bij de derde deeling in 1795 met de geheele zuidel. landstreek van de Weichsel tot Warschau Zuid-Pruisen genaamd, behoorde sedert 1807 .tot het hertogdom Warschau en werd door het Weener congres in 1815, onder den naam van een groothertogdom, weder br} Pruisen gevoegd. De provincie P. ligt tusschen het russ. koninkrijk Polen in het o., de pruis. prov.

Pruisen in het n., Brandenburg in het w. en Silezië in het z., en is in twee regeeringsgebieden verdeeld: P., en Bromberg. P. is nagenoeg een vlak land met vele moerassige, zandige en boschrijke streken. De lage streken bij de Warthe en Netze zijn de vruchtbaarste. F, is een belangrijk graanland; ook is er veel vee-, vooral schapenteelt. De prov. beslaat een oppervlakte van 28.970 km.2 en telde in 1900: 1.887.275 inw. De hoofdstad P. (Poolsch Poznan), vesting van den eersten rang, aan de Warthe, die hier de Cybina opneemt, is een der oudste steden van Polen, behoorde in de middeleeuwen tot de Hanze en geraakte daarna in verval, totdat zij in 1815 onder Pruisen kwam, waarna zij weder in bloei toenam. Onder de gebouwen munten uit: het gotisch stadhuis uit de 16de eeuw met een hoogen toren, de SL-Stanislauskerk, een meesterstuk van ital. bouwkunst, de dom (1715) met een kapel, waarin zich de door Rauch vervaardigde beelden van de poolsche hertogen Mieczyslaw en Roleslaw bevinden, het paleis van den aartsbisschop, de bazar, de stadsschouwburg, enz. De handel, meest in handen v. Joden, is vrij belangrijk. De nijverheid bestaat in het vervaardigen van meubels, ijzerwaren, wagens, tabak en brandewijn. De bouw der vestingwerken begon in 1827. Aantal inw. in *1900: 114.033 inw.