Gepubliceerd op 28-02-2021

Oostzee

betekenis & definitie

Baltische zee, de groote zeeboezem, die door den Sond en de Groote en Kleine Belt met de Noordzee en het Kattegat verbonden is en door de kusten van Denemarken, Duitschland, Rusland en Zweden begrensd wordt. Tengevolge harer geringe diepte, rotsachtige kusten en de dikwijls voorkomende stormen, is zij! een zeer gevaarlijk vaarwater.

De groep der Alandseilanden scheidt het zuidelijk gedeelte der O. van den 'noordelijken of Bothnischen zeeboezem. De Finsche golf scheidt Finland van Estland. Een andere zeeboezem is die van Riga of Lijfland. Het Kurische, Frische en Pommersche haff zijn meer als monden der rivieren Niemen, Pregel, Weichsel en Oder, dan als golven te beschouwen. Bij stormachtig weder vindt men aan de kusten van Pruisen en Koerland barnsteen. Tot de voornaamste eilanden der O. behooren Seeland, Funen, Bornholm, Rugen, Gothland, Oeland, de Alands-eilanden, Dagö, Oesel enz.