Gepubliceerd op 28-02-2021

Oder

betekenis & definitie

een der hoofdrivieren van Duitschland, ontspringt in Moravië, in het Odergebergte, en komt na een korten loop door Moravië en Oostenrijksch-Silezië bij Odenberg in Pruisisoh-Silezië. Nadat zij geheel Silezië van het ï.o. naar het n.w. doorloopen heeft, stroomt zij door Brandenburg en treedt in de provincie Pommeren, doch verdeelt zich even te voren bij Fiddichow in twee hoofdarmen, waarvan de w. den naam van O. behoudt, de o. de Groote Reglitz genoemd wordt, die zich beide in het Dammsche meer ontlasten.

Beneden Stettin verliest de O. haren naam, gaat door het groote en kleine Stettiner Haff, en valt door drie monden, de Peene, • Swine en Dievenow, in de Oostzee. De O. wordt bij Ratibor in Opper-Silezië voor kleine vaartuigen, bij Kosel voor grootere bevaarbaar. Door het FrederikWilhelm-kanaal ia de O. met de Spree, en door het Finow-kanaal met de Havel vereenigd. Een derde kanaal, van 1746—’53 gegraven, draagt den naam van Nieuwe O. en begint bij het dorp Giistebiese, beneden Kustrin, om zich dan weder bij het dorp Hohensaaten met de Oude O. te vereenigen. De O. heeft een groot aantal zijrivieren. Zij is 907 km. lang.