Gepubliceerd op 23-02-2021

Middelpuntvliedende kracht

betekenis & definitie

Wanneer een lichaam om een vast punt als middelpunt in een cirkel wordt rondbewogen, dan moet het daarbij onophoudelijk van richting veranderen. Voor elk klein deel zijner baan nu, zóó klein dat men het als rechtlijnig kan beschouwen, kan men zich zijne snelheid, in twee samenstellende, ontbonden denken, die loodrecht op elkander gericht zijn en waarvan de ééne valt in het verlengde der lijn, welke eenig punt van ’t lichaam met het middelpunt verbindt, dus de straal.

Elk op die wijze bewogen lichaam wordt dus door beweging van het middelpunt af gedreven. De kracht hierbij werkzaam noemt men centrifugaal- of middelpuntvliedende kracht. Zie ook Centrifugen.