Gepubliceerd op 23-02-2021

Middelpunt

betekenis & definitie

in de meetkunde: het punt van een figuur of lichaam dat alle rechte lijnen, die er doorgaan, en twee punten v. d. omtrek of het oppervlak verbinden, middendoor deelt. In de mechanica heeft het woord verschillende beteekenissen: b.v. het M. van massa of zwaartepunt van een lichaam (zie Zwaartepunt); het M. van aantrekking van een lichaam, waarin men zich zijn aantrekkingskracht vereenigd denkt, zooals de zon is van het planetenstelsel; het M. van evenwicht, dat ondersteund moet worden, om een samenstel van lichamen, op welke krachten werken, in evenwicht te houden; het M. van draaiing of aspunt, dat in rust blijft, wanneer een lichaam door een excentrischen stoot in wenteling wordt gebracht; het M. van botsing, waarin men zich de gansche werking van den stoot, dien een lichaam van een ander ontvangt, vereenigd kan denken.

Het M. van slingering of slingerpunt van een samengestelden slinger is dat punt, waarin het gewicht van den slinger vereenigd zou moeten zijn, om een enkelvoudigen slinger te vormen, die om hetzelfde ophangspunt even snel zou slingeren.