Gepubliceerd op 23-02-2021

Meridiaan

betekenis & definitie

middagcirkel, de denkbeeldige cirkel die door het noord- en het zuidpunt van den horizon, alsmede door noord- en zuidpool heengaat, De cirkel sluit een vlak in, dat loodrecht op den horizon en den aequator staat en eveneens M. wordt geheeten. Daar elk punt zijn eigen zénith en nadir heeft, is het aantal meridianen oneindig.

De lijn volgens welke een meridiaanvlak des hemels de aarde snijdt, wordt ook M. geheeten. Zie ook Hemel, en Plaatsbepaling.