Gepubliceerd op 23-02-2021

Meeldraden

betekenis & definitie

Stamina, de mannelijke organen der phanerogame planten, de vervormde bladachtige organen in de bloemen, waarbinnen het bevruchtend stuifmeel zich ontwikkelt. De M. bestaan uit een vliezig zakje, de helmhiop (anthera), waarbinnen het stuifmeel gevormd wordt; gewoonlijk bestaat het uit twee helften en heet dan tweehokkig; het steeltje, waarop de helmknop doorgaans rust, heet helmdraad (filamentum); het gedeelte van den helmdraad dat de beide hokjes der helmknoppen aan elkander verbindt, noemt men hélmbindsél (connectivum).

Wanneer de helmknoppen of antherenhokjës rijp zijn, dan openen zij zich op verschillende wijze, waardoor het stuifmeel (zie ald.), dat zij bevatten, vrij wordt. Zie ook Bloem en Bevruchting.