Gepubliceerd op 23-02-2021

Magneet

betekenis & definitie

een lichaam dat de eigenschap bezit die men magnetisme (zie ald.) noemt. Men onderscheidt natuurlijke magneet (het in de natuur voorkomend magneet-ijzersteen, zie ald.) en kunstmagneet, die door de inwerking van andere magneten of eleetrische stroomen tot magneet zijn gemaakt.

De kunstmagneten zijn hetzij permanente magneten, d. w. z. zij behouden voortdurend de magnetische eigenschap, ook na het ophouden der bedoelde inwerkingen (als bijv. de staalmagneet), of inductiemagneten, d. w. z. zij behouden de magnetische eigenschap slechts zoolang als die inwerking aanhoudt (bijv. week ijzer). Naar den uiterlijken vorm onderscheidt men staafen hoefijzermagneten. Zeer sterk kunnen de electromagneten zijn (zie Electromagnetisme).

< >