Gepubliceerd op 20-01-2021

Ludolf van ceulen

betekenis & definitie

Wiskundige, geb. 28 Jan 1540 te Hildesheim, achtereenvolgens leeraar in de wiskunde te Breda, Amsterdam en Leiden, overl. in laatstgenoemde plaats, 31 Dec. 1610; gaf een berekening van de verhouding van den omtrek tot de middellijn des cirkels (tot op 32 decimalen, naar hem Ludoliiaansoh getal geheeten), en schreef; Van den cirkel (Delft, 1546), De arithmetische en geometrische fondamenten (gedr. te Leiden, 1616).