Gepubliceerd op 23-02-2021

Kiew

betekenis & definitie

of Ki-jeff.

1) Gouvernement-generaal in het z.w. van Europeesch-Rusland, omvat de gouvernementen K., Volhynië en Podolië; is 165.737 km.2 gr., met 9.605.540 inw.
2) Gouvernement, gelegen tusschen Minsk, Tsjernigow, Poltawa, Cherson, Podolië en Volhynië, 50.99972 km.2, met 3.576.125 inw. Het noorden is een water- en boschrijke vlakte, het westen en oosten is heuvelig, het middengedeelte een steppe. Onder de rivieren zijn de Dnjepr (met 40 havens in K.), die over een lengte van 415 km. de oostgrens vormt, en de Privet bevaarbaar. K. is verdeeld in 12 districten: Kiew, Berditsjew, Wassilkow, Swenigorodka, Kanev, Lipowez, RadomysR Skwira, Tarasjtsja, Uman, Tsjerkassy, Tsjigirin.
3) K., poolsch Kijow (Ki-joff), hoofdstad van het gouvernement-generaal, van het gouvernement en van het district K. (5654 km.2, 582.700 inw.), is gebouwd op een aantal heuvelen, ligt 86 tot 185 m. boven zeeniveau, aan den rechteroever der Dnjepr, aan de spoorlijnen K.—Sjmerinka, K.—Woronesh, K. —Poltawa en K.—Kowel, telde in 1902:249.830 inw., en was tot 1897 een vestingplaats. K. bestaat uit
1) Pelsjersk of de Holenstad, in het z.o., met de voormalige vestingwerken,
2) Podol, het kwartier der kooplieden, in de vlakte, onmiddellijk aan de rivier en door deze gedurig met overstrooming bedreigd, en
3) Oud-Kiew, dat de regeeringsgebouwen enz. en de deftige woningen der gegoeden bevat.

Daarbij komen nog een dozijn voorsteden, w.o. Lipki, ten w. van Petsjerk, de voornaamste is. K. heeft vele kerken, kloosters, synagogen; vermaard is het holenklooster (Petsjerskaja Lawra), in de 11de eeuw gesticht door den Rus Hilarion, thans staande onder den metropoliet van K.; de kloostercellen bevinden zich heden boven den grond; de oude onderaardsche, in den zachten kalksteenbodem. uitgehouwen holen bestaan uit lange gangen van 2 m. hoogte en zoo smal, dat men er alleen achter elkander doorheen kan gaan; van afstand tot afstand bevinden zich achthoekige ruimten, voorheen de cellen der monniken, thans ingericht tot kapellen waarin dagelijks de mis gelezen wordt. In nissen bevinden zich in open doodkisten de mummieachtige lijken van 73 heiligen. Rondom het Lawra liggen de thans verlaten vestingwerken, in 1706 begonnen. Het Lawra en de Sophiakathedraal in Oud-Kiew zijn de heiligste bedevaartsplaatsen des rijks, werwaarts uit geheel Rusland bedevaartgangers en bedelaars optrekken.

K. heeft ook een universiteit, in 1588 te Wilna gesticht, en in 1833 onder den naam van „universiteit van den H. Wladimir” naar K. verplaatst; zij telde in 1901 ruim 2300 studenten (vooral in de medicijnen). De bevolking bestaat van handel en verkeer. K., bijgenaamd „de moeder der russische steden”, is volgens Nestor door de broeders Kij, Sjtsjek en Choriv gesticht en naar den eerste benoemd; in 882 werd het door Oleg tot hoofdstad der grootvorsten van Rusland verheven. Van K. uit heeft het christendom zich over Rusland verbreid. Het werd in 1240 verwoest door de Tartaren; in 1340 kwam het aan Litauen, later aan Polen, in 1668 weer aan Rusland.

Kiezel

als scheikundig element hetzelfde als silicium, zie ald.; ook naam van stukken kwarts, die door schuring in de rivieren afgerond zijn (kiezelsteenen).