Gepubliceerd op 23-02-2021

Intensiteit

betekenis & definitie

innerlijke kracht, sterk in zichzelven, hevigheid; ook: de graad of de sterkte van de kracht eener werking binnen een bepaald punt van ruimte en tijd; intensief, innerlijk, naar innerlijke kracht, levendig, opgewekt, met inspanning; intensieve grootheid, de in een bepaald punt van ruimte en tijd geconcentreerde grootheid van de kracht eener werking; intensief leven, leven dat men niet naar den tijdsduur maar naar de innerlijke werkzaamheid berekent. Intensieve bebouwing, in tegenstelling met extensieve bebouwing die vorm van het landbouwbedrijf, waarbij aan een stuk grond in verhouding tot zijn oppervlakte veel arbeid en kapitaal (voor bemesting enz.) wordt ten koste gelegd; het resultaat hiervan is een grootere bruto-opbrengst met hoogere kosten.