Gepubliceerd op 23-02-2021

Idylle

betekenis & definitie

(gr., eidullion, beeldje) benaming voor de dichterlijke voorstelling van eenvoudig patriarchale levenstoestanden. De idyllendichters kozen van oudsher altijd bij voorkeur menschen, tafereelen en gebeurtenissen uit het landelijke leven, in het bijzonder uit het leven van herders, visschers en jagers, als onderwerpen voor hun schilderingen, en vooral het onbezorgde herdersleven der oude volken met het ideaal van een gouden eeuw of van een wereld van onschuld, gaf voor zulke schilderingen rijke stof.

Deze herdersdichten worden ook (van het grieksche woord boukolos, veehoeder) met den naam van Bucolische poëzie aangeduid. De eerste sporen van deze dichtsoort vindt men in het oosten.