Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 23-02-2021

Hindeloopen

betekenis & definitie

gemeente in Friesland (arrond. Leeuwarden, kanton Bolsward), ten w. bespoeld door de Zuiderzee, naar de landzijde omgeven door de gem.

Workum, Hemelumer-Oldephaert, ruim 500 hectare groot, ctlles met zand vermengde klei; bevat het stadje H. en telde 1901: 1062 inw., voor het meerendeel prot; visscherij, scheepmakerij, veeteelt, wolkammerij. Kiesdistrict Harlingen; personeele belasting 8ste klasse. De stad H., 4 uur w.z.w. van Sneek, op een uithoek aan de Zuiderzee, nabij de spoorlijn Stavoren—Leeuwarden (station 10 km. van Stavoren), heeft thans een onregelmatig aanzien; vroeger vrij dicht bebouwd, zijn thans, door het sloopen van huizen, overal open plekken ontstaan. H. is zeer oud. Volgens de overlevering reeds een lustoord der oude friesche koningen, werd het in 1225 tot stad verheven. In de latere geschiedenis wordt het herhaaldelijk genoemd. Het heeft een haven voor kleine schepen, een net stadhuis en eenige kerken.