Gepubliceerd op 29-01-2021

Frankfurt

betekenis & definitie

Regeeringsdistrict der pruis. provincie Brandenburg, omvat deelen van Oud-Brandenburg en de Nederlausitz, is ten deele uiterst vruchtbaar, rijk aan bosschen, overvloedig bewaterd (Oder, Warthe, Netze, Bober, Neisse); hoofdmiddelen van bestaan : landbouw, visscherij, veeteelt, mijnwezen (bruinkool), industrie (inzonderheid lakenfabrikage) en handel; F. is verdeeld in de volgende 22 kreitsen:

KREITSEN. Oppervl in KM2. Inwoners 1900 Evangelischen Katholieken Israëlieten Koningsbergen i.

Neum 1534,5 95236 92732 1829 404 Soldin 1148,1 47075 45890 584 248 Arnswalde 1264 42306 40802 836 393 Friede berg i.

Neum 1101,5 55093 53272 1201 342 Stadskreits Landsberg a. W. 46,57 33598 80984 1785 568 Landkreits Landsberg a. W. 1163,3 58548 57289 1008 107 Lebus 1572,7 91421 88520 2499 260 Stadskreits Frankfurt a. O. 59,64 61852 56575 4132 747 Weststernberg 1141,9 44028 13149 589 121 Oststernberg 1102,8 47910 46663 998 218 Zullichau-Schwiebus 915,89 48738 40996 7488 160 Crossen 1307,5 59407 57950 1106 209 Stadskreits Guben 28,51 33122 31247 1354 225 Landkreits Guben 1077,4 43189 41087 1969 66 Lubben 1038,7 33712 33198 414 93 Luckau 1294,3 67535 66033 1415 58 Calau 998,31 78804 71007 7713 48 Stadskreits Cottbus 17,05 39322 86542 2182 371 Landkreits Cottbus 835,17 51392 53701 423 23 Sorau 1227,2 32075 29695 1916 144 Stadskreits Forst 11,96 82423 78495 3637 162 Spremberg 310,3 29474 37950 1489 19

F., 19.198 km2, groot, telde in 1900 :1.179.250 inw. (573.166 mannen, 606.084 vrouwen), in 65 steden (met tezamen 477,636 inw.) en 1628 landgemeenten. Hoofdstad is Frankfurt an der Oder (zie ald.)
F. is verdeeld in 10 rijksdagskiesdistricten:
1) Arnswalde-Friedeberg,
2) Landsberg-Soldin,
3) Koningsbergen i. Neum,
4) Frankfurt-Lebus,
5) Oost- en West-Sternberg,
6) Züllichau-Crossen,
7) Guben-Lübben,
8) Sorau,
9) Cottbus-Spremberg
10) CalauLuckau

Gedurende het tijdvak 1898—1903 zaten voor de districten 2 en 6 leden der vrijzinnige vereeniging, voor 3, 5 en 10 duitsch-konservatieven, voor 4 een lid der rijkspartij, voor 7 een nationaal-liberaal, voor 8 en 9 sociaal-democraten en voor 1, sinds 1901, een anti-semiet.