Gepubliceerd op 29-01-2021

Fort

betekenis & definitie

een hetzij in een permanent of in een voorloopig karakter ingerichte afzonderlijke verdedigingspost, of een tot een uitgegebreider stelsel van bevestiging behoorend afzonderlijk vestingwerk, hetwelk zijn zelfstandige verdediging heeft en door omgelegen gelijke werken als anderszins slechts onder zekere omstandigheden kan worden ondersteund In de nieuwere bevestigingskunst worden groote, belangrijke punten en wapenplaatsen meest met een geheelen gordel van forten omgeven.