Gepubliceerd op 29-01-2021

Epos

betekenis & definitie

gr., poëzie in verhalenden trant, die de gebeurtenissen in het verleden en als afgesloten voorstelt; tot het epos in den ruimsten zin behooren zoowel de ballade en romance, de idylle, de fabel en parabel, de satire, een vorm van het leerdicht (didactische epiek), en in zekeren zin ook de roman, de novelle en het sprookje, als het heldendicht of het epos of epopee in engeren zin (zie deze onderwerpen). Episch: verhalend, tot het epos behoorend.