Gepubliceerd op 29-01-2021

Eeuw

betekenis & definitie

(fransch siècle, age, dtsch Jahrhundert, engelsch age, century) Een tijdruimte van 109 afgesloten jaren; de eerste eeuw eener tijdrekening bevat de jaren I tot en met 190, de tweede eeuw derhalve de jaren l9l tot en met 200 enz.: de vraag echter, of oen nieuwe eeuw b.v. met 1 Jan. 1900 of 1 Jan. 1901 begint, heeft herhaaldelijk aanleiding tot dispuut gegeven: volgens enkelen begint een nieuwe eeuw zoodra als het jaartal verandert (dus 1 Jan. 1990), zoodat het jaar 99 het laatste eener eeuw' is; deze opvatting echter onderstelt een jaar 0, en geeft hieraan de waarde van een eenheid: de eerste eeuw zou derhalve de jaren 0, 1, 2, 3 tot 99 hebben bevat, de tweede de jaren 109, 101 enz. tot 199; volgens anderen begint elke nieuwe eeuwkring met het jaar 1 en niet met het jaar 0, gelijk men bij geen enkele telling 0,1, 2, 3 telt en dan de Oalsl, de lals2 enz. rekent, en gelijk b.v. bij een gulden de honderste cent de gulden volmaakt en de tOl-1'1 de eerste cent van een tweeden gulden is. Beide opvattingen stonden dikwijls zeer scherp tegenover elkander, en de praktijk heeft meestal bij liet veranderen der cijfers van een eeuwtal de nieuwe eeuw gerekend aan te vangen; tijdrekenkundig is dit echter een dw'aling. De mogelijkheid van meeningsververschil ontspruit uit de vraag of een tijdrekening met een jaar 0 of met een jaar 1 is aangevangen; de tijdrekenkunde laat wat de christelijke tijdrekening aangaat op het jaar 1 vèxir Christus onmiddellijk het jaar 1 na Christus volgen, zonder een jaar 0 tusschen te schuiven, gelijk het wiskundig standpunt vordert en gelijk in de sterrenkunde geteld wordt; derhalve begon van tijdrekenkundig standpunt de 20'"' eeuw op 1 Jan. 1901 en zal zij 31 Deo. 2000 eindigen.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!