Gepubliceerd op 29-01-2021

Eenheid

betekenis & definitie

elk voorwerp op zichzelf beschouwd, aangenomen maatstaf waarmee men gelijksoortige grootheden meet oi bepaalt; ook de eigenschap dat de verschillende deelen van iets bij elkander belmoren en een afgerond geheel uitmaken; verder: volkomen gelijkheid, ook; eendracht, eensgezindheid; concrete eenheid: een bepaalde grootheid (pond, mud, liter); ahntraHe eenheid: één (1): cnllectierc eenheid: een bepaalde hoeveelheid als een nieuwe eenheid beschouwd.