Gepubliceerd op 14-03-2021

De wet

betekenis & definitie

Wette of Weth, een waarschijnlijk uit Hamburg naar Nederland gekomen kunstenaarsfamilie der 17de eeuw. Een der oudere leden is Jacob de W. (senior), die in 1637 te Alkmaar in het schildersgilde werd opgenomen.

Zijn broeder Jan zou leerling van Rembrandt zijn geweest: zijn zoon Jacob werd geb. te Haarlem, waar de vader in 1644 lid van het St. Lucasgild werd; hij overleed te Amsterdam in 1697 en is schilder geweest van koning Jacobus II van Engeland. In verschillende, vooral buitenlandsche verzamelingen komen schilderijen voor, die meestal bijbelsche of mvfilologische onderwerpen voorstellen, kleine figuren, die met veel talent zijn geschilderd. Niet altijd; is uit te maken of zij van Jacob de W. den vader of van Jan de W. afkomstig zijn.

< >