Gepubliceerd op 23-02-2021

Congregatie der lazaristen

betekenis & definitie

werd gesticht door den H. Vincentius van Paulo in 1625 te Parijs in het college der ,,Bons Enfants” doch spoedig overgeplaatst naar de priorie van den H.

Lazarus (1632). De pausen Alexander VII en Clemens X schonken haar hun goedkeuring. De leden dezer Congregatie leggen zich voornamelijk toe op het prediken in de kleine gemeenten, het besturen van seminariën, het onderricht geven en het verkondigen van het Evangelie aan de ongeloovigen.