Gepubliceerd op 20-01-2021

Bookmaker

betekenis & definitie

(eng.; eigenl. boekenmaker, prulschrijver). Iemand die bij wedrennen en harddraverijen weddenschappen uitschrijft, daarvan boek houdt, en ze bij .wijze van een overeenkomst of verbintenis rechtsgeldig maakt.

Degene die vóór of „op’’ een bepaald paard wedt, de baker of wedrenspeler, speculeert op de zege van een bepaald door hem aangewezen paard; de bookmaker, degene die deze weddenschap aanvaardt, speculeert op het verlies van dat paard: daar er tegenover meerdere verliezers slechts een winner is, en de B. derhalve door op alle deelnemers aan den wedren „tegen” te wedden, zeker is tegenover eene verliespost meerdere winstposten te behalen, zoekt hij zooveel mogelijk op alle paarden posten te sluiten, waartoe hij meestal de verhoudingen schijnbaar in het voordeel der vóórwedders wijzigt (4:1, 8:1, dat wil zeggen wint het betrokken paard dan betaalt de B. b.v. 100 gulden aan den wedder, verliest het paard zoo betaalt de wedder slechts 25 of 12.50 gulden aan de B.). In vele landen is de bookmakerij bij de wet verboden. Het vaderland ervan is Engeland.