Gepubliceerd op 20-01-2021

Betrekkelijk

betekenis & definitie

1) Met betrekking tot, naar verhouding van, in evenredigheid met;

2) naar verhouding gedacht mot iets anders, relatief het tegenovergestelde van stellig, absoluut;
3) betrekking hebbende op.

Betrekkelijke voornaamwoorden: woorden die betrekking hebben op een voorafgaande zelfstandigheid, en die een volzin inleiden welke dient ter bepaling van die zelfstandigheid, Betrekkelijke superlatief: do overtreffende trap. gebruikt om te kennen te geven dat iets een eigenschap in hooge mate bezit ten opzichte van iets anders, dat er vergelijkenderwijze tegenover wordt gesteld; bij den stellenden trap of positief staat het bij voegelijk naamwoord, of bijwoord, in zija gewone beteckenis ; bij den vergelijkenden trap of comparatief in een bij vergelijking hoogeren graad van beteekenis, terwijl de overtreffende trap bij vergelijking, dus altijd betrekkelijk, den hoogsten graad aanduidt.