Gepubliceerd op 20-01-2021

Belt

betekenis & definitie

(Celtisch: water, zee.) Naam van de beide zeeëngten, welke nevens ae Sond de Oostzee met het Kattegat verbinden. De Groote Belt (Deensch: Store Belt) scheidt de Deensche eilanden Seeland en Funen, en, met haar zuidelijke verlenging, de LangelandsBelt, ook de eilanden Laaland enLangeland; zonder genoemde verlenging is de G.

B. van Fynshoved, de noordspits van Funen, tot Frankeklint, de noordspits van Langeland, omstr. 60 km. lang en hoogstens 30 km en minstens (tusschen Knudshoved bij Nyborg en Halskov, benoorden Korsör), 16 m. breed; zij heeft sterke n. en z. stroomingen, waardoor Kattegat en Oostzee hun water gestadig omwisselen. Van de eilanden in de G. B. zijn te noemen Romsö, Sprogö, Agersoe en Omö. De Kleine Belt (Deensch: Lille Belt), tusschen Funen eenerzijds en Slceswijk en de zuidoosthoek van Jutland anderzijds, is van Fredericia zuidwaarts tot aan het eiland Alsen 52 km. lang, van 630 m. tot 15 km. en benoorden Alsen, 30 km, breed, 9—26 m. diep; wegens hare sterke stroomingen en vele krommingen wordt de K. B. doer de scheepvaart slechts weinig gebruikt; hare voorn. eilanden zijn: Fanö, Brandsö en Bogö. Het noordelij’kst deel, ook Middelvaartsond geheeten, is zeer diep en smal.