Gepubliceerd op 19-01-2021

Ballade

betekenis & definitie

(van het ital. ballare, dansen) Eigenlijk danslied; bij de zuid-romaansche volken, sinds de 12e eeuw, benaming voor een kort lyrisch gedicht, bestaande uit verschillende strophen met een refrain; de B. had meestal minnarijen tot onderwerp; oorspronkelijk werd zij als begeleiding van den dans gezongen. Uit zuidelijk Europa kwam het woord naar Engeland en Schotland over, en werd aldaar toegepast op de vele lyrischepische volksliederen, waarin de groote daden van nationale helden werden verheerlijkt.

In de muziek: een in den verhalenden trant vervat zangstuk voor één stem, met klavier- of orkestbegeleiding.