Gepubliceerd op 19-01-2021

Balans

betekenis & definitie

1. Zie Weegtoestel.

2. of Staat van rekening des handels. In den handel: een door de wet vo orgeschreven opgave of staat, waarin de totalen van het actief en het passief van een handelshuis met elkander worden vergeleken, dienende om een juist en helder overzicht te verkrijgen van den toestand der onderneming. „Elk ....koopman is verplicht alle jaren, binnen de zes eerste maanden van elk jaar, eenen staat en balans op te maken, in een afzonderlijk daartoe bestemd register in te schrijven, en eigenhandig te onderteekenen” (Wetb. van Koophandel, art. 8). Zie Boekhouding.