Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 19-01-2021

Ankylose

betekenis & definitie

Stijfheid in de gewrichten, of abnormale aaneengroeiïng van twee beenderen die door eene geleding zijn verbonden. Bij ware A. ligt de oorzaak in de gewrichtsholte, bij valsche A. schuilt de oorzaak elders en is het gewricht zelf onbeschadigd.

Bij Indische lakirs die zichzelf om godsdienstige beweegredenen veroordeelen om maanden achtereen onbeweeglijk in dezelfde houding te blijven, komt A. veelvuldig voor, en is dan algeheel en ongene eslijk.