Gepubliceerd op 19-01-2021

Alpheios

betekenis & definitie

Alpheus of Rufia. De voornaamste rivier van den Peloponnesus (Morea); ontspringt in het zuid-oosten van Arcadië, vloeit westelijk door Elis, langs de Olympia en mondt uit in de Ionische Zee.

Deze rivier is een der beroemdsten uit de oudheid; het karakter van haar bovenloop werkte in sterke mate op de verbeeldingskracht der Grieken; op haar weg door het kalksteenachtige Arcadië zet zij haar loop herhaaldelijk onderaardsch voort om telkens weer opnieuw te verschijnen; de verbeelding der Grieken deed deze rivier haar loop ook onderzeesch voortzetten tot op het eiland Sicilië; Strabo verzekert dat kleine voorwerpen in de Alpheios geworpen meegevoerd werden en door bronnen op het eiland Ortygia (waarop Syracuse lag) weder werden opgeworpen.Aan dit denkbeeldig verschijnsel werd de volgende mythe verbonden: de riviergod Alpheios werd verliefd op de nimph Arethusa. die zich in zijn stroomgebied baadde; om hem te ontkomen smeekte Arethusa Diana om hulp, waarop deze godin haar in een fontein herschiep en een weg onder den bodem der zee voor haar baande naar het eiland Ortygia; Alpheios volgde met zijn waterstroom evenwel het voorwerp van zijn min en kwam zocdra zij verdween borrelend te voorschijn, op eenigen afstand van de kust, terwijl de nimf ontsnapte door een bronopening in het eiland, die sedert vloeien bleef. Een andere lezing geeft Hesiodus in zijn Theogonia.

< >