Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 19-01-2021

Alfonso a santa maria

betekenis & definitie

Spaansch prelaat, bisschop van Burgos, dichter, wijsgeer en geschiedschrijver, geb. 1396, overl. 1456. Hij hield op het Concilie van Bazel een beroemd geworden rede over. den voorrang van den koning van Castilië boven dien van Engeland.

Als een bijzonderheid kan worden aangehaald, dat zijn voorganger als bisschop van Burgos zijn eigen vader was, die van den Joodschen godsdienst tot den Katholieken overgegaan en in den geestelijken stand getreden was.