Gepubliceerd op 19-01-2021

Affiniteit

betekenis & definitie

of Verwantschap, de aantrekking die wordt waargenomen tusschen ongelijksoortige stoffen; zij houdt ongelijksoortige bestanddeelen tezamen verbonden, evenals de cohesie gelijksoortige deelen. In samengestelde lichamen werken affiniteit en cohesie gezamenlijk; in enkelvoudige lichamen werkt alleen de cohesie.

Aan de affiniteit moeten worden toegeschreven alle verschijnselen van chemische verbinding en ontbinding. Iedere oorzaak die de cohesie verzwakt, verwerkt de affiniteit. Een moeilijkheid, verbonden aan het onderzoek der werking van dit verschijnsel is, dat de werking afgeloopen is zoodra het gevolg zich openbaart. Omtrent de wijze waarop deze kracht werkt, heeft men echter het volgende leeren kennen: de affiniteit openbaart zich alleen op kleine afstanden; zij werkt steeds overeenkomstig onveranderlijke gewichtsverhoudingen; tusschen de affiniteit en de warmte bestaat een innig verband.

< >