Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 19-01-2021

Adjunct

betekenis & definitie

in het algemeen: voorvoegsel van den titel van een ambtenaar, aan een hoogeren toegevoegd om hem in de ambtsbezigheden behulpzaam te zijn, bij afwezigheid te vervangen enz. Adjunct-administrateur is degene die aan boord van schepen den officier van administratie bijstaat.

Adjunct-commies is een ambtenaar bij de departementen van algemeen bestuur, provinciale staten, enz.