Gepubliceerd op 19-01-2021

Adhaesie

betekenis & definitie

of Aanklevlngskracht, de moleculaire aantrekking die er plaats vindt tusschen de oppervlakten van twee lichamen die elkaar aanraken; zij werkt tusschen de vaste lichamen onderling, tusschen de vaste lichamen en de vochten, tusschen de vaste lichamen en de gassen; bij vaste lichamen neemt zij toe met de gladheid der rakende oppervlakten en den duur der aanraking, onafhankelijk van de massa; zij werkt slechts op zeer kleine afstanden; vaste lichamen in vloeistof gedompeld komen in de meeste gevallen daaruit met een laag van dat vocht overdekt, hetgeen een gevolg is der adhaesie; op gelijke wijze bedekken de gassen, de lucht bijv., de oppervlakte der vaste lichamen.

< >