Gepubliceerd op 19-01-2021

Acer

betekenis & definitie

L., Eschdoorn of Ahorn, plantengeslacht van de familie der Eschdoornachtigen, behoorende tot de klasse der Tweezaadlobligen met veelbladige bloemkroon, en tot de onderklasse der Thalamifloren. De soorten van dit geslacht zijn polygamisch, de bloemen zijn vijf| bladig, hebben meest 8 meeldraadjes, die i voortkomen uit een 5-deelige kelk, de bloemen zijn voorts gemengd 1- en 2-slachtig, de mannelijke bloemen hebben de meeldraden iets langer; 1 stijl; 2- of 3-vleugelige splitvruchten; vele soorten leveren goed werk- en brandhout. ^

Het geslacht A. bewoont de noordelijk gematigde streken der oude en nieuwe wereld. De voorn, soorten zijn:

Acer sacharinum L., zie Suiker-Ahorn;

Acer campestre L., kleine eschdoorn, spaansche aak, booghout, enz.; bladen 3—5-lobbig; bloemen vereenigd tot rechtstandige schermvormige trossen; de jonge takken zijn van kurkachtige vleugels voorzien; deze soort kan wel een hoogte van 3 a 4 meter bereiken, doch blijft doorgaans veel kleiner; zij wordt gevonden over geheel Europa; bloeitijd Mei;

Acer platanoides L., bladen langgesteeld, 5-lobbig, lobben scherpgetand, bloemen als vorige soort, en geelachtig;

Acer Pseudoplatams L, Schotsche lindeboom, gewone eschdoorn, enz.; bladen onderaan zachtbehaard, 5-lobbig; lobben stompgezaagd; bloemen vereenigd tot neerhangende trossen; het hout is fijndradig, vast en wit;

Acer rubrum L., bladen 5-lobbig, getand, van onderen blauwachtig, bloemen rood; met het afkooksel van de bast werden vroeger wollen stoffen blauw gekleurd; in het voorjaar vloeit uit gemaakte wonden een zoetachtig sap; deze soort heeft een hoogopgaanden niet zeer dikken stam; het hout is gevlamd; Acer rubrum is afkomstig uit Virginië;

Acer Negundo L., bladen saamgesteld, bloemen trosgewijze vereenigd; inheemsch in Yirginië. #

Acer pensylvanicum L., bladen spitsgekarteld; 3-lobbig; de bloemen zijn trosgewijze vereenigd. _Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.