Gepubliceerd op 19-01-2021

Aalbrecht van beieren

betekenis & definitie

zoon van keizer Lodewijk van Beieren en Margaretha van Henegouwen, werd toen zijn broeder, graaf Willem Y krankzinnig en dus ongeschikt voor de regeering geworden was, door de Hoeksche edelen uitgenoodigd in diens plaats het bewind op zich te nemen, hetgeen hij aannam; na de steden Middelburg, Heusden, enz. ver mees ter d te hebben, werd hij in.l.58 tot ruwaard of regent benoemd en in.l.87 tot graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen gehuldigd,. A. had een zeer stormachtige regeering; de Hoeksche en Kabeljauwsehe twisten (zie ald.) woedden tijdens zijn bestuur op het heftigst, en hij stond op vijandelijken voet met zijn oudsten zoon, Willem van Oostervant, dien hij verdacht hield van medeplichtigheid aan den moord op zijn minnares, Aleida van Poelgeest (21 September 1390).

Hij overleed in.l.04 te ’s Gravenhage, in den ouderdom van 66 jaar. Uit den tijd zijner regeering dagteekent de opkomst der gemeentebesturen.

< >