Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 23-11-2016

2016-11-23

Zorgtoeslag

betekenis & definitie

De zorgtoeslag is een bedrag dat wordt uitgekeerd door de Nederlandse overheid om tegemoet te komen in de kosten van de zorgpremie. De zorgtoeslag wordt berekend op basis van inkomen en heeft op deze manier als doel om de zorgpremie voor iedereen betaalbaar te houden.

De zorgtoeslag is een persoonlijke tegemoetkoming van de Nederlandse overheid. De hoogte van de zorgtoeslag wordt berekend op basis van huishoudsamenstelling en inkomen. In de praktijk wordt de zorgtoeslag met name uitgekeerd aan personen en huishoudens met een laag/gemiddeld inkomen. Indien men een hoog inkomen heeft, kan men geen aanspraak maken op zorgtoeslag.

Om aanspraak te maken op een zorgtoeslag, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Vanaf 2016 geldt dat men aanspraak kan maken op zorgtoeslag indien het jaarlijkse inkomen niet hoger is dan 27.012 euro. Voor huishoudens die bestaan uit meerdere personen geldt dat men een zorgtoeslag kan aanvragen indien het gezamenlijke inkomen niet hoger is dan 33.764 euro. Hierbij geldt dat het gaat om het totale inkomen, dus niet alleen inkomen uit arbeid, maar ook inkomen uit vermogen of anders. Daarnaast wordt ook het totale vermogen getoetst. Alleenstaanden met een vermogen van meer dan 106.941 euro kunnen geen aanspraak maken op de zorgtoeslag. Indien men een fiscale partner heeft mag men een totaal vermogen van 131.378 euro hebben.

De inkomensafhankelijke zorgtoeslag wordt iedere maand uitgekeerd door de belastingdienst. Dit bedrag is bedoeld om tegemoet te komen in de kosten van de zorgpremie voor de maand daarna.