Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

WOZ-waarde

betekenis & definitie

De waardering onroerende zaken (WOZ) wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld en geeft aan hoeveel een woning of een pand waard is. Op basis van deze WOZ-waarde wordt de hoogte van bepaalde belastingen en heffingen berekend. De hoogte van de onroerendezaakbelasting is bijvoorbeeld afhankelijk van deze WOZ-waarde.

Gemeenten brengen elk jaar een taxatie uit van de waarde van woningen en andere panden. Deze taxatie wordt berekend op basis van de waarde van een pand op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. Factoren die bij deze berekening worden meegenomen zijn bijvoorbeeld de waarde van de grond en de aankoopprijs van het pand. Daarnaast worden nog bouwkundige factoren en omgevingsfactoren meegenomen. Hierbij wordt gelet op eventueel achterstallig onderhoud en geluidsoverlast of nabijheid van windmolens. Wanneer men inzicht wilt in deze berekening voor de WOZ-waarde van de gemeente, kan men een taxatieverslag opvragen. Hierin wordt voor iedere woning en pand binnen een gemeente bijgehouden hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Vaak wordt er bij de berekening een steekproef getrokken waarbij de WOZ-waarde mede wordt vastgesteld op basis van vergelijkbare panden of huizen.

Op basis van de WOZ-waarde berekend door de gemeente, wordt bepaald hoeveel belastingen en heffingen men moet betalen. De WOZ-waarde is bijvoorbeeld van invloed op de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast wordt bij de berekening van de inkomstenbelasting vaak de waarde van een woning, uitgedrukt in een WOZ-waarde, meegenomen als vorm van inkomen. Indien men het niet eens is met de taxatie zoals vastgesteld door gemeente, kan men bezwaar maken. Dit bezwaar dient dan binnen een aantal weken worden ingediend bij de Rijksoverheid.