Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 05-01-2016

2016-01-05

Woningverzekering

betekenis & definitie

Een woningverzekering is een verzekering die eventuele schade aan een woning verzekert.

De woningverzekering is bij de meeste verzekeraars grotendeels gelijk aan een brandverzekering. Bij een woningverzekering wordt (afhankelijk van de verzekeraar) schade aan de woning vergoed die is ontstaan door brand, een grote storm en inbraak. Alleen schade aan de woning zelf wordt vergoed. Wanneer er schade is aan spullen in het huis valt dat onder de inboedelverzekering.

Bij een woningverzekering zijn de volgende situaties gedekt:
Schade door brand, elektriciteit en ontploffing; schade door inbraak, diefstal of vandalisme; schade door storm, water, extreme neerslag; en schade door gas en olie.

De volgende situaties worden echter niet gedekt:
Schade door slecht onderhoud, schade door overstroming, vulkaanuitbarstingen of aardbevingen en schade door onvoorzichtig gedrag.