Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

betekenis & definitie

De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht eigenaren van een motorrijtuig om voor dit voertuig een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die de eigenaar met een motorrijtuig aanricht bij een andere partij. Schade aan het eigen motorrijtuig wordt door deze verzekering niet vergoed.

De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is in 1965 ingevoerd met als doel de belangen van slachtoffers van een verkeersongeval te beschermen. Door alle bezitters van een motorrijtuig te verplichten een WA-verzekering af te sluiten kunnen slachtoffers van een verkeersongeval rechtstreeks de schade verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij.

Wanneer de veroorzaker van het ongeluk niet bekend is of wanneer het ongeluk veroorzaakt is met een gestolen auto kan en hoeft de verzekeraar de schade van het slachtoffer niet te vergoeden. Om slachtoffers toch financieel tegemoet te komen kan in dergelijke gevallen beroep gedaan worden op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds keert dan alsnog een schadevergoeding uit.

Daarnaast keert een verzekeraar geen schadevergoeding uit als de verzekerde onder invloed van alcohol of drugs was, niet in het bezit was van een geldig rijbewijs, het ongeval opzettelijk veroorzaakt is. Tevens moet het voertuig gebruikt zijn voor het doel dat bij de verzekeraar bekend is. Een privé-auto is niet WA-verzekerd wanneer er zakelijk gebruik van wordt gemaakt.

Een WA-verzekering dekt alleen de schade die een voertuig heeft aangericht aan het voertuig van het slachtoffer en aan het slachtoffer zelf. Voor de schade aan het voertuig van de aansprakelijke bestuurder en aan de bestuurder zelf moet een aanvullende autoverzekering worden afgesloten.

Wanneer een eigenaar van een motorrijtuig niet WA-verzekerd is kan dit tot hoge boetes leiden. Onder andere de politie en het RDW controleren op de aanwezigheid van een dergelijke verzekering.