Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Wachttijdbemiddeling

betekenis & definitie

Wachttijdbemiddeling is een dienst die door een zorgverzekeraar kan worden geleverd indien een verzekerde lang moet wachten voordat deze zorg kan ontvangen. Bij wachttijdbemiddeling probeert een zorgverzekeraar te achterhalen of de verzekerde elders terecht kan.

Bij veel zorgverleners in Nederland is er sprake van een wachtlijst. Dit houdt in dat men niet zomaar terecht kan voor zorg, maar dat er nog anderen voor hem of haar zijn die dezelfde zorg nodig hebben. Men kan dan pas zorg krijgen indien alle anderen voor hem zijn geweest. Omdat zorg vaak zo snel mogelijk nodig is, bieden sommige zorgverzekeraars wachttijdbemiddeling aan. Bij wachttijdbemiddeling zal vanuit de zorgverzekeraar op zoek worden gegaan naar een alternatieve zorgverlener waarbij men eerder terecht kan. Wachttijdbemiddeling zal altijd in goede samenwerking met de verzekerde plaatsvinden, zodat de zorgverzekeraar rekening kan houden met de wensen van de verzekerde, bijvoorbeeld omtrent de afstand en de hoogte van de wachttijd.

Wachttijdbemiddeling is niet voor iedere zorg mogelijk. Verzekerden kunnen met name voor ziekenhuisbezoek, geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging gebruik maken van wachttijdbemiddeling.