Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 01-12-2015

2015-12-01

Verzekeringspool

betekenis & definitie

Een pool is een collectief van verschillende verzekeringsmaatschappijen die samen in een verzekering deelnemen. Verzekeraars die samen in een pool zitten, dragen ook samen het risico voor die verzekering.

In een poolverzekering is een verzekeraar de ‘leider’. Dit betekent dat de pool draait om zijn product, inclusief de voorwaarden en tarieven. De andere verzekeraars delen alleen mee in het risico en de opbrengst. De leider heeft het grootste aandeel in de pool, meestal valt dit percentage tussen de 25 en 35%. Dit omdat de leider het meeste werk doet en de expertise brengt. De leider krijgt ook een extra vergoeding, die tussen de 0,75 en 1,5% van de premie ligt.

Er zijn twee motieven om een verzekeringspool te beginnen. Voor een tussenpersoon scheelt het veel administratief werk, omdat er maar één product verkocht wordt. Daarnaast is het voor verzekeraars in sommige gevallen erg gunstig om een risico gezamenlijk te kunnen dragen.

Een pool wordt grotendeels gebruikt voor verzekeringen met slechte of grote risico’s, voor verzekeringen in ingewikkelde markten of voor verzekeringen waar specifieke kennis bij nodig is. Een goed voorbeeld is een atoompool bij het verzekeren van nucleaire risico’s. De verschillende verzekeringsmaatschappijen spreken van tevoren af welke verzekeraar voor hoeveel procent meedeelt in de verzekering.

Het vormen van pools is door de Europese Commissie in bepaalde gevallen toegestaan. Dit is vastgesteld in de verordening (EEG) Nr. 3932/92 van de commissie van 21 december 1992, artikel 85, lid 3.