Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Vereveningsbijdrage

betekenis & definitie

De vereveningsbijdrage is het bedrag dat zorgverzekeraars krijgen van de Nederlandse overheid in het kader van de zorgverzekeringswet. De vereveningsbijdrage wordt betaald vanuit het Zorgverzekeringsfonds.

In Nederland draagt men op twee manieren bij aan de zorgverzekering. Ten eerste betaalt iedereen van achttien jaar of ouder een maandelijkse zorgpremie aan een onafhankelijke zorgverzekeraar. Daarnaast wordt voor iedere Nederlander automatisch een bedrag ingehouden op het inkomen, dit gaat rechtstreeks naar het Zorgverzekeringsfonds.

De hoogte van de vereveningsbijdrage is afhankelijk van het aantal verzekerden dat is aangesloten bij de betreffende verzekeraar. Daarnaast wordt bij het berekenen van de vereveningsbijdrage rekening gehouden met de samenstelling van het verzekerdenbestand. Zorgverzekeraars die volgens berekeningen van het Zorgverzekeringsfonds relatief veel verzekerden hebben met een hoog risicoprofiel, krijgen een hogere vereveningsbijdrage dan zorgverzekeraars met relatief weinig personen met een hoog risicoprofiel. Dit wordt ook wel de risicoverevening genoemd.