Tweedelijnszorg betekenis & definitie

Tweedelijnszorg is alle zorg waarvoor men een verwijzing nodig heeft. Voor tweedelijnszorg heeft men vaak een verwijzing nodig van een specialist uit de eerstelijnszorg.

In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soort zorg. Dit zijn de zogenaamde nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Tweedelijnszorg heeft betrekking op alle zorg waar men niet direct gebruik van kan maken, maar een verwijzing voor nodig heeft. Hierbij kan worden gedacht aan specialisten in een ziekenhuis, een revalidatie therapeut of psychische hulp. Eerstelijnszorg heeft juist betrekking op alle zorg waar men direct toegang tot heeft, zoals een huisarts. Onder nuldelijnszorg worden mantelverzorgers en andere vrijwilligers verstaan.

Tweedelijnszorg wordt niet altijd vergoed door de verzekering. Welke tweedelijnszorg wel wordt vergoed, is per zorgverzekeraar verschillend. Daarnaast wordt tweedelijnszorg over het algemeen alleen vergoed als men een verwijzing heeft vanuit de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een huisarts. Indien men gebruik maakt van zorg uit de tweedelijnszorg zonder hiervoor een verwijzing te hebben, worden de zorgkosten hiervoor over het algemeen niet vergoed.

Laatst bijgewerkt 18-11-2016