Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 01-12-2015

2015-12-01

Sommenverzekering

betekenis & definitie

Een sommenverzekering is een afspraak met een verzekeringsmaatschappij, waarbij in het geval van letsel een verzekerde som zal worden uitgekeerd. De verzekerde som is een van tevoren afgesproken bedrag. Het Engelse woord voor sommenverzekering is ‘contingency insurance’.

In het Burgerlijk Wetboek in artikel 7:964 wordt de sommenverzekering als volgt beschreven:
“Sommenverzekering is de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering en bij verzekeringen welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewezen.”

Bij een sommenverzekering zal de verzekeraar het afgesproken bedrag uitkeren bij een gedekte gebeurtenis. De verzekerde hoeft niet eens een financieel nadeel te hebben. Bij sommenverzekeringen worden niet objecten maar personen verzekerd. Dit maakt het lastig of in sommige gevallen zelfs onmogelijk om de schade objectief te kunnen constateren.