Solvency II betekenis & definitie

Solvency II is een Europese bepaling omtrent het toezicht op verzekeraars. Solvency II is sinds 1 januari 2016 van kracht en legt eisen op aan de manier waarop verzekeraars omgaan met vermogen en de rapportage van hun bedrijfsvoering.

Sinds 1 januari 2016 is de zogenaamde Solvency II bepaling voor verzekeraars in Europa van kracht. Met de invoering van Solvency II worden verregaande voorwaarden gesteld aan het minimaal aanwezig kapitaal, het risicomanagement en rapportages van verzekeraars. Het belangrijkste doel van de Solvency II bepaling is dat de belangen van polishouders, oftewel verzekerden, zo goed mogelijk worden beschermd.

De Solvency II bepaling bestaat uit verschillende zogenaamde pilaren of pijlers. Hierbij wordt ten eerste nieuwe eisen gesteld aan de manier waarop verzekeraars hun balans moeten opstellen en hun eigen activa (bezittingen) marktconform moeten waarderen. Ten tweede moeten verzekeraars hun eigen organisatie op orde hebben. Hiermee wordt bedoeld dat iedere verzekeraar duidelijk moet kunnen aangeven welke functie waarvoor verantwoordelijk is, op welke manier eventuele gevaren worden herkent en welk risicomanagement zal worden uitgevoerd om deze gevaren te beperken. Ten derde is in de Solvency II bepaling vastgelegd aan welke eisen de rapportage van verzekeraars moet voldoen.

Laatst bijgewerkt 18-11-2016