Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 01-12-2015

2015-12-01

Salvage

betekenis & definitie

Salvage is een benaming voor alle handelingen die na een calamiteit de emotionele en materiele schade moeten beperken. Andere benamingen ervoor zijn: bergloon, redding of berging.

Salvage gaat in de meeste gevallen over het redden van goederen bij waterschade of brand. Oorspronkelijk werd de Engelse term gebruikt bij het redden van bemanning, het veiligstellen van goederen aan boord of het bergen van scheepswrakken.

De brandweer gebruikt deze term wanneer ze goederen redden in een nog brandend of uitgebrand pand. Maar ook bij andere schades wordt salvage gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij waterschade. Het hoofddoel is dan om de goederen zo goed mogelijk te beschermen tegen meer schade.

In 1986 werd door de Nederlandse brandverzekeraars Stichting Salvage opgericht. Zo konden ze de belangen van gedupeerden na een brand behartigen. De brandweer waarschuwt tijdens of na een brand meteen de stichting. De stichting kan nu binnen een uur een afgevaardigde naar de plek des onheils sturen. Deze persoon regelt daar de redding van goederen en het opvangen van slachtoffers.